SOUČASNOST


PRŮMYSL A SLUŽBY KULTURA
ROZVOJ MĚSTA STATISTIKA

 

Průmysl a služby

Listopad 1989 přinesl porážku totalitní moci, návrat svobody a demokracie, ale i rozsáhlou transformaci celé společnosti a umožnil důslednou privatizaci služeb, obchodu, menších i velkých podniků.

Průmyslovou výrobu ve městě dnes reprezentují akciová společnost AgroCS specializující se na polní mechanizované práce, výrobu, balení a prodej hnojiv a provozování vodohospodářských zařízení, výrobce zemědělských strojů akciová společnost Farmet, přádelna a tkalcovna Tiba 03, akciová společnost Zemědělské zásobování a nákup a společnosti s ručením omezeným, výrobce knihařských pláten Platex a výrobce strojů Mavet. Z potravinářských podniků v České Skalici působí výrobce masných výrobků Skaličan, Českoskalická mlékárna a velkoobchod ovocem a zeleninou DUKÁT-OZ. Město má dva prosperující peněžní ústavy, pobočku České spořitelny a filiálku Agrobanky.


Rozvoj města

Zanedbatelná není ani současná výstavba. V roce 1989 byla dostavěna víceúčelová sportovní hala, v roce 1993 školní restaurace a v roce 1995 digitální ústředna a nová budova České spořitelny. V témže roce byla zahájena stavba městské čisticí stanice odpadních vod a kanalizačních sběračů a stavba domu s pečovatelskou službou a v roce 1996 stavba vodovodu, který bude zásobovat město kvalitní pitnou vodou z pramenné pánve u Teplic nad Metují.


Kultura

Na veřejném životě města se podílejí četné společenské, zájmové a tělovýchovné organizace, Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum, Dům dětí a mládeže Bájo, Městská knihovna a kino. Po listopadu 1989 obnovily činnost Tělocvičná jednota Sokol, klub českých turistů, středisko Junáka Jiřího Šimáně, nově vznikla historická jednotka 5. praporu polních myslivců. Největší kulturně-společenskou akcí jsou každoroční Jiřinkové slavnosti.


Statistika

Ke konci roku 1994 měla Česká Skalice 5666 obyvatel, 1139 trvale obydlených domů a 2026 trvale obydlených bytů. Od sčítání obyvatel v roce 1980 k poslednímu sčítání v roce 1991 přibylo v České Skalici 537 obyvatel, nejvíce v náchodském okrese. K 1. 1. 1996 měla Česká Skalice 5635 obyvatel. Ve městě působí 530 podnikatelů (z toho 60 právnických a 470 fyzických osob), evidováno je 175 provozoven a 700 živností (z toho 195 obchodů, 270 různých služeb a 135 výrobců).


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY