HISTORIE


ZALOŽENÍ MĚSTA NOVOVĚK
STŘEDOVĚK VÝZNAMNÍ RODÁCI

 

Založení města

Jaroměř je jedním z nejstarších českých měst, je zmiňována již roku 1126, ačkoliv je nanejvýš pravděpodobné, že město bylo založeno velmi brzy po vyvrácení Libice roku 995. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně syn Boleslava II., kníže Jaromír. Není známo, kdy se Jaroměř stala městem královským. Snad až za vlády Přemysla Otakara II., když český král povolal německé osadníky, aby postavili město a opevnili je hradbami. Od 14. století byla Jaroměř dávána věnem českým královnám.


Středověk

Teprve doba husitská vydává o Jaroměři jasné svědectví. Město, ovládané německými konšely, stálo zprvu na straně Zikmundově. Roku 1421 přitáhl k Jaroměři v čele pražského a táborského vojska Jan Žižka, město dobyl, odbojné konšely ztrestal, německé obyvatelstvo vyhnal a hejtmana královské posádky Hynka z Červené Hory odvezl do pražského vězení. Od té doby stála Jaroměř pevně na straně táborské a nevzdala se ani po bitvě u Lipan. Císaři Zikmundovi se poddala až roku 1436 za slib, že bude šetřeno kompaktát i práv a svobod získaných revolucí. Věrolomné nedodržování slibu nesli Jaroměřští těžce a roku 1445 se vzbouřili proti vdově po Zikmundovi, královně Barboře, která odňala Jaroměři všechny listy a privilegia a zastavila ji Jiřímu Poděbradskému jako město poddanské.


Novověk

Novodobý rozvoj Jaroměře je spjat s příchodem železnice v roce 1857 a vznikem průmyslu. Rozvíjí se především průmysl koželužný a textilní. Objevení rašelinného ložiska v okolí Jaroměře dalo podmět ke vzniku lázní ve Velichovkách, kde koupele v teplé černé slatině zmírňují bolesti a vracejí nemocným zdraví a radost. Rašelinné ložisko je šest metrů hluboké a leží necelý kilometr na jihovýchod od lázní. Velichovky nepatří k předním světovým lázním, nejsou však ani nejmenší ani zcela neznámé. První lázeňská budova vznikla roku 1897. K přestavbě a modernizaci lázní došlo roku 1923, kdy byl postaven dnešní hlavní pavilón. Jaroměř se stala městem parků a zahrad. Uprostřed nich se nacházejí pěkné veřejné budovy a zajímavá umělecká díla. Návštěvníky města upoutá historické náměstí s podloubím, městská brána se zvonicí, gotický kostel sv. Mikuláše a barokní mariánský sloup z dílny M.B. Brauna. Plačící žena, náhrobek Braunovy tchýně umístěný na hřbitově, je nekrásnější socha českého baroka. K předním památkám české moderní architektury patří Wenkeův dům z roku 1911 (projekt J. Gočára), který je dnes sídlem městského muzea a galerie. Od roku 1948 je součástí Jaroměře městská památková rezervace Josefov, pevnostní město založené císařem Josefem II. Podle plánu francouzského inženýra Duhamel de Querlonde vyrostla v letech 1780 - 1787 nad soutokem řek Labe a Metuje pevnost, která je vrcholným dílem evropského fortifikačního stavitelství. Kasárna a jiné vojenské budovy doplnily civilní domy stavěné dle přísného regulačního plánu. Město sevřené uvnitř mohutných hradeb si dodnes uchovalo neopakovalný vzhled a charakter. Největší atrakcí pro návštěvníky jsou podzemní chodby osvětlené pouze svíčkami. Velmi reprezentativním prostorem je bývalá radnice s muzejní expozicí.


Významní rodáci

Josef Šíma (1891 - 1970, Paříž)

Otakar Španiel (1881 - 1955)

Josef Wagner (1901 - 1957)

Josef Kapucián (1841 - 1908)

Antonín Hampl (1874 - 1942)

Jan Patrný (1877 - 1929)

Zdeněk Němeček (1894 - 1957, Mnichov)

Arnošt Heidrich (1889 - 1968, New York)

Mirko Křičenský (1922 - 1966)


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY