PAMĚTIHODNOSTI


CHRÁM SV. MIKULÁŠE KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ
KOSTEL SV. JAKUBA PODZEMNÍ CHODBY
PLAČÍCÍ ŽENA BASTION Č. 1
MARIÁNSKÝ SLOUP RADNICE
MĚSTSKÉ MUZEUM VOJENSKÝ HŘBITOV
DIVADLO ŽELEZNIČNÍ MUZEUM
LOUTKOVÉ DIVADLO  

 

Chrám sv. Mikuláše

Jako součást městského opevnění byl založen počátkem 14. st. a dostavěn v druhé polovině 15. st. Je významným dílem pozdní gotiky, dnešní podobu získal začátkem 20. st. K jeho zajímavostem patří barokní oltář od M. Krupky a krypta s mumiemi jaroměřských občanů. Ke kostelu přiléhá zvonice s bránou, kterou ve středověku procházela tzv. polská cesta.


Kostel sv. Jakuba

Byl založen ve 14. st. a přestavěn v 16. st., k jeho zajímavostem patří pozdně gotické portály. Zde býval původní jaroměřský hřbitov, který připomíná pomníček M.S. Patrčky.


Plačící žena

Náhrobek A. Miseliusové z r. 1730 je dílem B.M. Brauna, který ho věnoval své tchýni. Je považován za jednu z nekrásnějších soch českého baroka. Jaroměřský hřbitov je pozoruhodný i dalšími sochařskými díly.


Mariánský sloup

Barokní dominanta náměstí vznikla za spolupráce M.B. Brauna a Ř. Thenyho v letech 1723 - 1727. Vyniká bohatou sochařskou výzdobou, jejíž originální díla byla v 90. letech nahrazena věrnými kopiemi.


Městské muzeum

Wenkeův dům, významná památka české moderní architektury, byl postaven v letech 1910 - 1911 dle projektu J. Gočára jako obchodní dům. Krásné výstavní prostory muzea doplňuje galerie jaroměřských rodáků - malíře J. Šímy a sochařů O. Španiela a J. Wagnera.


Divadlo

Secesní Fügnerova sokolovna byla postavena Sokolem v letech 1901 - 1903 dle projektu J. Podhajského. V 50. letech byla upravena pouze pro divadelní účely.


Boučkovo loutkové divadlo

Půvabná stavba vnikla v r. l928 zásluhou R. Boučka a je dodnes jednou z mála specializovaných scén pro loutkové divadlo.


Kostel Nanebevstoupení Páně

Původně posádkový kostel v Josefově byl postaven v letech 1805 - 1811. Empirové jednolodní stavbě dominuje 60 m vysoká věž. Oltářní obraz namaloval J. Bergler. K zajímavostem patří reliéf generála M. Lacyho.


Podzemní chodby pevnosti

Prohlídkový okruh rozsáhlých podzemních chodeb, původně sloužících k obraně pevnosti, je největší atrakcí Josefova. Dojem z prohlídky vynikajícího technického díla z konce 18. st. umocňuje osvětlení pomocí svíček. Provoz zajišťuje městské muzeum.


Bastion č. 1

Je základním prvkem mohutného bastionového opevnění. Jeho klenuté prostory sloužily k ochraně obránců pevnosti. Dnes je tu expozice městského muzea a lapidárium originálních soch z jaroměřského mariánského sloupu.


Radnice

Je novorenesanční budovou postavenou v letech 1883 - 1884 dle projektu A. Jenšovského. V 90. letech byla zcela rekonstruována a slouží kulturním a společenským účelům.


Vojenský hřbitov

Vznikl při stavbě Josefova a je jeden z prvních v Čechách založených mimo město. Odpočívají tu velitelé pevnosti, občané města, padlí ve válkách a zemřelí zajatci internovaní v letech 1914 - 1918 v Josefově. Těm je věnován pozoruhodný pomník ruského sochaře N. A. Suškina z r. 1916.


Železniční muzeum

Vzniklo v r. 1996 v areálu nádraží Českých drah a je provozováno soukromou Společností železniční. Nejzajímavějším exponátem je nejstarší provozu schopná lokomotiva v ČR z r. 1879. Muzeum pořádá i jízdy historických vlaků.


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY