KULTURA


MĚSTSKÉ DIVADLO MUZEUM
KINO GALERIE
KNIHOVNA FESTIVALY

 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě a hotel U beránka je ojedinělá secesní stavba svého druhu v České republice. Budova byla přestavěna z původního hostince v letech 1912-1914 dle návrhu architekta Čenského, který je autorem několika významných staveb, např. Vinohradského divadla či Národního domu v Praze. V době své realizace to bylo dílo svým rozsahem i charakterem neobvyklé a kritiky bylo označováno pro Náchod jako příliš honosné a neúměrně nákladné. Čas však ocenil oprávněnost existence této překrásné budovy, která se stala přirozeným kulturním i společenským centrem Náchoda i celého regionu. Asi po sedmdesáti letech provozu bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci objektu, při které bylo proinvestováno cca 160 mil. Kč. Znovuotevření proběhlo v roce 1994. V současné době je celý objekt provozován akciovou společností Beránek Náchod, jejímž majoritním vlastníkem je město Náchod.

Divadlo disponuje třemi stylovými sály: velkým, malým a kongresovým. Ve velkém sále s kapacitou 500 míst se odehrává většina kulturních i společenských akcí. Vévodí mu historická Alšova opona a Klusáčkovy lunety. Kongresový sál je využíván k reprezentativním a osvětovým účelům, mj. zde proběhlo v roce 1996 setkání prezidentů Polské a České republiky, za jehož přípravu bylo pracovníkům akciové společnosti poděkováno kanceláří prezidenta republiky. Všechny prostory jsou vybaveny moderní světelnou a zvukovou technikou. V komerční části je návštěvníkům k dispozici kromě luxusního hotelu s kapacitou padesáti lůžek a prezidentským apartmá i stylová kavárna (60 míst), noční klub (40 míst), restaurace (70 míst), vinárna (50 míst) a salonek (30 míst). Tyto provozy jsou schopny zajistit jakékoli gastronomické služby dle požadavků zákazníka v nejvyšší kvalitě. V uvedených prostorách lze uspořádat kulturní, společenské i komerční akce nejrůznějšího zaměření: koncerty, divadelní představení, prezentace, kongresy, konference, summity, rauty, plesy, firemní setkání, módní přehlídky, atd. Sály lze pronajmout s různým stupněm organizačního zajištění nebo si objednat konkrétní projekt s komplexním servisem.

Kromě nejrůznějších kulturních a společenských akcí probíhá každoročně v Městském divadle Dr. Josefa Čížka několik pravidelných abonentních cyklů: divadelní, pohádkový, klub mladého diváka, vážné hudby atd.

Ředitel - Mojžíš Libor, Ing.

Náměstí T.G.M. 74, Tel: 0441/426 531


Kino Vesmír

Kino Vesmír je provozováno jako samostatná příspěvková organizace. Promítá denně v systému Dolby Stereo, který umocňuje celkový filmový zážitek.

Hurdálková 147, Tel: 0441/204 98


Městská knihovna

Kamenice 105, Tel: 0441/233 38

Knihovna poskytuje tyto služby:


Okresní muzeum Náchod

Tel: 0441/232 48

Otevírací doba:    
v době výstav Út-So 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00
     

Galerie

Státní galerie výtvarného umění - Zámecká jízdárna

Tel: 0441/232 45

Je zde instalována expozice ruského malířství 19. a počátku 20. století. Unikátní kolekce obsahuje obrazy a kresby umělců tří generací (Borovikovskij, Tropinin, Šiškin, Repin, Levitan a mnoho dalších). Vnitřní ochoz jízdárny je vyhrazen výměnným výstavám především českého umění. Pravidelně, vždy ke konci kalendářního roku, probíhá přehlídka tvorby výtvarníků regionu Náchodský výtvarný podzim. Vstup do všech výstavních prostor je bezbariérový.

Otevírací doba:    
duben-prosinec Út-Ne 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00
     

Státní galerie výtvarného umění - Malá výstavní síň

Tel: 0441/427 321

Výstavy komorního rázu.

Otevírací doba:    
celoročně Út-Ne 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00
     

Galerie U mistra s palmou

Tel: 0441/422 216

Je zde možné zakoupit originální díla výtvarníků a umělců z různých míst naší republiky. Jedná se o obrazy, kresby, grafiku a uměleckou keramiku. V průběhu roku jsou pořádány autorské výstavy renomovaných umělců, jejichž díla je též možno zakoupit.

Otevírací doba:    
celoročně Po-Pá 10,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00
     

Galerie V. A. Šrůtka

Tel: 0441/236 06

Výstavní, vzdělávací a prodejní činnost.

Otevírací doba:    
v době výstav Po-Ne 11,00 - 16,00
     

Festivaly

Náchodská prima sezóna

Festival, kde dostává hlavní slovo mládí - studenti soutěží ve výtvarných oborech, hudbě, recitaci a sportu. Město se také stává místem srazu rodáků. Pamětníci Náchoda procházejí místa, která jsou zmiňována v knize Josefa Škvoreckého. Prima sezóna je zakončena majálesem a jazzovým večerem v Městském divadle Dr. Josefa Čížka.

Pořádá: Městský úřad Náchod a Déčko - centrum volného času

Termín: první polovina května

Camerata nova

Festival amatérských komorních sborů, který svým významem přesahuje rámec regionu.

Pořádá: Festival komorních sdružení Camerata nova, Tel: 0441/214 19

Termín: konec května - začátek června

Orlicko - kladský varhanní festival

Festival, který oslovuje mnoho měst v rámci česko-polského příhraničí Euroregionu Glacensis.

Pořádá: Beránek Náchod, Náměstí T.G.M. 74, Tel: 0441/426 531

Termín: konec září - říjen

Náchodský jarmark

Klasický staročeský jarmark, který se koná na náchodském náměstí.

Pořádá: Déčko - centrum volného času

Termín: polovina srpna


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY