PAMĚTIHODNOSTI


NÁCHODSKÝ ZÁMEK MĚSTSKÁ KNIHOVNA
MĚSTSKÉ DIVADLO ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA
KOSTEL SV. VAVŘINCE VOJENSKÝ HŘBITOV
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE ROZHLEDNA DOBROŠOV
KOSTEL SV. MICHALA VOJENSKÁ OPEVNĚNÍ
NOVÁ RADNICE PODKOVA
STARÁ RADNICE  

 

Náchodský zámek

Původně raně gotický hrad z poloviny 13. století, založený rytířem Hronem z rodu Načeraticů. V letech 1556 - 1614 jej Smiřičtí nechali přestavět italskými staviteli na renesanční zámek. Za vlády Piccolominiů byly uskutečňovány barokní přístavby a úpravy interiérů, na nichž se opět podíleli italští architekti, štukatéři a malíři. Největšího kulturního rozkvětu zámek dosáhl v době vlády Petra Birona, vévody Kuronského a Zaháňského a jeho nejstarší dcery Kateřiny Vilemíny, kněžny Zaháňské v letech 1792 - 1839. Poslední stavební úpravy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století německým knížecím rodem Schaumburg-Lippe.

K zámku náleží také francouzská zahrada z poloviny 18. století a anglický park z 19. století. Mezi nejzajímavější expozice patří zpřístupněné historické interiéry z období vlády rodu Piccolomini, jejichž součástí jsou sbírky bruselských gobelínů a obrazů květinových zátiší. Dále lze navštívit hladomornu, gotické sklepy, zámeckou věž s překrásným pohledem na město, vyhlídkové terasy, stálou výstavu strašidel a medvědárium, které je svého druhu největší v Čechách.

Tel: 0441/426 201

Otevírací doba:    
červen - srpen Út - Ne 9,00 - 17,30
duben, říjen So, Ne, svátky 9,00 - 16,00
květen Út - Ne 9,00 - 17,00
září Út - Ne
9,00 - 16,00
 

 

 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě a hotel U beránka je ojedinělá secesní stavba svého druhu v České republice. Budova byla přestavěna z původního hostince v letech 1912-1914 dle návrhu architekta Čenského, který je autorem několika významných staveb, např. Vinohradského divadla či Národního domu v Praze. V době své realizace to bylo dílo svým rozsahem i charakterem neobvyklé a kritiky bylo označováno pro Náchod jako příliš honosné a neúměrně nákladné. Čas však ocenil oprávněnost existence této překrásné budovy, která se stala přirozeným kulturním i společenským centrem Náchoda i celého regionu. Asi po sedmdesáti letech provozu bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci objektu, při které bylo proinvestováno cca 160 mil. Kč. Znovuotevření proběhlo v roce 1994. V současné době je celý objekt provozován akciovou společností Beránek Náchod, jejímž majoritním vlastníkem je město Náchod.

Divadlo disponuje třemi stylovými sály: velkým, malým a kongresovým. Ve velkém sále s kapacitou 500 míst se odehrává většina kulturních i společenských akcí. Vévodí mu historická Alšova opona a Klusáčkovy lunety. Kongresový sál je využíván k reprezentativním a osvětovým účelům, mj. zde proběhlo v roce 1996 setkání prezidentů Polské a České republiky, za jehož přípravu bylo pracovníkům akciové společnosti poděkováno kanceláří prezidenta republiky. Všechny prostory jsou vybaveny moderní světelnou a zvukovou technikou. V komerční části je návštěvníkům k dispozici kromě luxusního hotelu s kapacitou padesáti lůžek a prezidentským apartmá i stylová kavárna (60 míst), noční klub (40 míst), restaurace (70 míst), vinárna (50 míst) a salonek (30 míst).

Ředitel - Mojžíš Libor, Ing.

Náměstí T.G.M. 74, Tel: 0441/426 531


Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince na náměstí T.G.M. byl založen počátkem 14. století a v historických pramenech je připomínán již od roku 1310. Původně byl gotický, ale po dvou požárech byl přestavěn do podoby, kde ke kněžišti přiléhají dvě masivní věže s podsebitím ze dřeva a s cibulovitými báněmi se zvony. Severní věž je pojmenována Adam a jižní věž Eva. Vnitřní vybavení kostela je z 18. a 19. století. Kostel sv. Vavřince tvoří svou netypicky excentrickou polohou výraznou dominantu náměstí.


Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele , který byl postaven ve 12. století, se nachází na náchodském hřbitově. Jedná se o nejstarší sakrální stavbu v Náchodě. Ve vnější zdi je zasazen nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1560.


Kostel sv. Michala

Kostel sv. Michala je barokní stavba z let 1709 - 1716. U hlavního vchodu jsou umístěny původní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.


Nová radnice

Nová radnice je novorenesanční budova postavená v letech 1902 - 1904. Průčelí je bohatě zdobeno barevnými sgrafity Mikoláše Alše. V nároří věže je socha zakladatele města Hrona z Načeraticů.


Stará radnice

Stará radnice nesoucí čp. 1 je barokní stavbou, která byla po požáru v roce 1663 upravena. Před radnicí stojí dodnes původní pranýř.


Městská knihovna

Budova městské knihovny byla postavena ve 30. letech 20. století. Vnější část budovy je zdobena plastikami, okna jsou dekorována malbami a lepty od Františka Kysely. Původní interiér je zcela zachován. Ve vestibulu knihovny jsou pořádány výstavy a vernisáže místních umělců.


Zámecká jízdárna

Je zde instalována expozice ruského malířství 19. a počátku 20. století. Unikátní kolekce obsahuje obrazy a kresby umělců tří generací (Borovikovskij, Tropinin, Šiškin, Repin, Levitan a mnoho dalších). Vnitřní ochoz jízdárny je vyhrazen výměnným výstavám především českého umění. Pravidelně, vždy ke konci kalendářního roku, probíhá přehlídka tvorby výtvarníků regionu Náchodský výtvarný podzim. Vstup do všech výstavních prostor je bezbariérový.

Tel: 0441/232 45

Otevírací doba:    
duben-prosinec Út-Ne 9,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00
     

Vojenský hřbitov

Na konci zámecké lipové aleje leží vojenský hřbitov, který náležel k náchodskému zámku. Jsou zde pochovány oběti bitvy z 27. června 1866 v prusko-rakouské válce. Nachází se zde i hrobka rodu Schaumburg-Lippe. Oplocení hřbitova a kaple je z roku 1867.


Rozhledna Dobrošov

Původní rozhledna zde byla postavena Klubem českých turistů během léta 1896 jako jedna z prvních v Čechách. 9. - 10. července 1921 zorganizoval KČT Náchod, při příležitosti 70. narozenin Aloise Jiráska, Jiráskovy slavnosti, při kterých položil G. J. Jarkovský základní kámen Jiráskovy chaty, jejíž součástí měla být rozhledna. Těchto slavností se zúčastnilo 60 tisíc lidí. 28. září 1923 byla nová Jiráskova chata včetně rozhledny dokončena.

Otevírací doba:    
květen-září So-Ne 10,00 - 16,00
     

Vojenská opevnění

Tvrz Dobrošov

Tvrz patří do systému opevnění z let 1935 - 1938. Jednotlivé železobetonové sruby tvrze jsou spojené až 40 metrů pod povrchem podzemními chodbami. Hlavním úkolem tvrze bylo vedení dalekých paleb z dělostřeleckých srubů a otočné věže podél státní hranice s Německem. V roce 1997 byla tvrz vyhlášena Ministerstvem kultury jako národní kulturní památka. Přístupný je pěchotní srub Můstek, dělostřelecký srub Zelený, a část podzemí. Ve výstavní síni vstupního areálu je výstava armádních figurek.

Délka prohlídky: 95 - 65 minut

Tel: 0441/426 047 (tvrz), 0441/232 48 (muzeum)

Otevírací doba:    
duben a říjen Út-Ne 10,00 - 12,00 a 13,30 - 16,00
květen-září Út-Ne 10,00 - 12,00 a 13,30 - 18,00
     

Pěchotní srub Jeřáb

Je samostatně přístupný. Dochovaly se zde unikátní kresby po osádce objektu. K Jeřábu se dostanete od tvrze Dobrošov po značené naučné stezce.

Otevírací doba:    
květen, červen, září So-Ne  
červenec, srpen Út-Ne  
     

Pěchotní srub Březinka

Železo-betonový srub, jehož převážná část je uvedena do stavu z roku 1938, včetně dobové fungující filtrovny, strojovny s funkčním agregátorem na výrobu elektřiny, místnosti pro osádku a střelecké místnosti s osazenými lehkými a těžkými kulomety ve střílnách. V objektu je vojensko-historická expozice věnovaná výstavbě opevnění v letech 1936 - 1938 na Náchodsku. Březinka leží na naučné stezce tvrze Dobrošov.

Tel: 0441/427 855 - Horák Aleš

Otevírací doba:    
červenec, srpen So-Ne 10,00 - 19,00
celý rok So 10,00 - 19,00
1. a 8. května   10,00 - 19,00
28. října   10,00 - 19,00
     

Lehký objek vzor 37 (řopík)

Jednostřílné kulometné hnízdo, které patří do systému opevnění z let 1935 -1938. V návštěvních dnech je objekt plně vybaven dobovou technikou včetně výzbroje.

Otevírací doba:  
první neděle v měsíci 13,00 - 17,30
   

Podkova na Karlově náměstí

V dlažbě Karlova náměstí je vsazena podkova koně Fridricha Falckého, která připomíná poslední noc "zimního krále" v Náchodě a jeho útěk z Čech.


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY