SOUČASNOST


ŽIVOT VE MĚSTĚ PARTNERSKÁ MĚSTA
PRŮMYSL VÝZNAMNÉ AKCE
SOCIÁLNÍ SFÉRA VÝZNAMNÍ RODÁCI
KULTURNÍ SFÉRA  

 

Život ve městě

Sametová revoluce v roce 1989 znamenala veliký zlom nejen ve vývoji našeho státu, ale také ve vývoji a rozvoji města Náchoda. Návrat k tržnímu hospodářství, demokracii, soukromému vlastnictví změnil charakter města. Vznikají nové velké firmy, drobní podnikatelé pak zajišťují služby v obchodech, restauracích a dalších formách malého a středního podnikání. Velký nárůst zaznamenala sféra finanční - zejména investiční společnosti a banky. Náchod se stává významným místem, centrem okresu, širšího regionu a celé severovýchodní oblasti východních Čech.

Podle posledních průzkumů má město Náchod 21 435 obyvatel.


Průmysl

Z průmyslových odvětví dominuje strojírenství, textilní a gumárenský průmysl. K nějvětším podnikům patří Rubena a.s., Tepna a.s., Atas elektromotory a.s., Bartoň textilní závody a.s. a Pivovar Náchod. a.s., který je jediným výhradně městským pivovarem v České Republice. Pod značkou Primátor vyrábí, kromě obvyklých druhů piva, 15% polotmavé, 16% světlé a 21% exkluzivní pivo, které je nejsilnější v ČR.


Sociální sféra

V bytové politice se městu podařilo realizovat výstavbu nových domů na sídlišti U nemocnice. Pro staré občany jsou zajištěna místa v penzionech. Krizové situace mladých maminek pomáhá řešit Azylový dům pro matky s dětmi. Občané důchodového věku se mohou setkávat v nově otevřeném Klubu seniorů. Město Náchod výrazně finančně podporuje občanské sdružení Cesta - stacionář pro děti s těžkým zdravotním postižením. Dále jsou v krizových centrech Archa s linkou důvěry realizovány projekty pro pomoc mládeži v obtížných situacích.


Kulturní sféra

Náchod a jeho bohaté kulturní kořeny sahají až do hluboké minulosti. Dnes je Náchod centrem kulturního a společenského dění v regionu. Kromě významných festivalů a kulturních akcí jsou zde pravidelně pořádány i akce místního či okresního rozsahu.

V oblasti kultury dnes v Náchodě působí:


Partnerská města

Klodzko - Polsko

Město Klodzko leží asi 45 km od Náchoda na frekventované silnici hranice - Wroclav. Žije zde 31 000 obyvatel. Nad městem se nachází tvrz, která je unikátním zbytkem vojenské architektury. V městském muzeu jsou zajímavé expozice hodin všech druhů a velikostí. Pod městem se nachází rozsáhlé podzemní chodby. V blízkosti města jsou známá lázeňská střediska: Polanica Zdroj, Duszniki Zdroj a Ladek Zdroj.

Nevelká vzdálenost mezi oběma městy, historické i obchodní kořeny a kulturní kontakty byly na počátku navázání oficiálního partnerství. Tato myšlenka byla naplněna dne 30. května 1995, kdy městská zastupitelstva uzavřela dohodu o spolupráci. Každým rokem se vzájemně setkávají sportovci, fotografové, malíři, žáci základních a uměleckých škol, kuchaři a kulturní spolky.


Významné akce

Náchodská prima sezóna

Festival, kde dostává hlavní slovo mládí - studenti soutěží ve výtvarných oborech, hudbě, recitaci a sportu. Město se také stává místem srazu rodáků. Pamětníci Náchoda procházejí místa, která jsou zmiňována v knize Josefa Škvoreckého. Prima sezóna je zakončena majálesem a jazzovým večerem v Městském divadle Dr. Josefa Čížka.

Pořádá: Městský úřad Náchod a Déčko - centrum volného času

Termín: první polovina května

Camerata nova

Festival amatérských komorních sborů, který svým významem přesahuje rámec regionu.

Pořádá: Festival komorních sdružení Camerata nova, Tel: 0441/214 19

Termín: konec května - začátek června

Orlicko - kladský varhanní festival

Festival, který oslovuje mnoho měst v rámci česko-polského příhraničí Euroregionu Glacensis.

Pořádá: Beránek Náchod, Náměstí T.G.M. 74, Tel: 0441/426 531

Termín: konec září -říjen

Náchodský jarmark

Klasický staročeský jarmark, který se koná na náchodském náměstí.

Pořádá: Déčko - centrum volného času

Termín: polovina srpna

Běh Hronov - Náchod

Tradiční silniční běh z Hronova na náchodské náměstí, kterého se každoročně zúčastňuje velký počet závodníků nejen z celé naší republiky, ale i ze zahraničí.

Termín: polovina října


Významní rodáci

 

František Černý (Jar.l926), univerzitní profesor, přední český divadelní historik, děkan filozof. fak. UK Praha Božena Němcová, v letech l838 - 39 bydlela s mužem v Josefově, narodil se jim tu prvorozený syn Hynek

Miroslav Ivanov (Jos. l929), spisovatel, knihy literatury faktu a historických temat

Zdeněk Veselovský (Jar. l928), vědec, zoolog, autor knih o ži§ votě zvířat, dlouholetý ředitel pražské Z00

 

Ljuba Skořepová

Josef Škvorecký

Jaroslav Cita

Vratislav Lokvenc


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY