O PROJEKTU

Náchodský region se stává stále více cílem statisíců návštěvníků z domova i ze zahraničí. V současnosti je proto již nezbytně nutné prezentovat tento region nejširší domácí i světové veřejnosti v souladu s trendy nejmodernějších informačních technologií. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování uceleného informačního systému, který bude přístupný pomocí sítě internet.

Celý projekt je postaven na bázi informačního serveru, který je využíván jako oficiální informační systém, který se stává vzhledem k podpoře všech významných institucí regionu nejvyhledávanějším a nejspolehlivějším zdrojem informací pro milióny uživatelů nejen z regionu ale z celého světa.

Na informačním serveru Náchodsko jsou umístěny WWW stránky jednotlivých měst i informace celoregionálního charakteru. Tyto stránky slouží primárně pro propagaci náchodského regionu pro potřeby průmyslu a cestovního ruchu doma i v zahraničí. Další obrovský význam ovšem mají tyto WWW stránky pro obyvatelé a firmy náchodského regionu. Jsou zde umístěny nejrůznější informace čítající např. zpravodajství z radnice (vyhlášky, usnesení), události politické, kulturní a sportovní, informace o nekomerčních organizacích (úřady, školy, policie) a samozřejmě i informace komerční (výrobky, služby). Jsou zde i stránky regionálních médií, takže není problém si např. přečíst čerstvé vydání místních novin přímo z monitoru Vašeho počítače. Velké možnosti poskytují tyto WWW stránky pro prezentaci regionálních firem, které tak získají svou prezentaci na internetu a především zaručenou návštěvnost svých stránek, protože odkaz na jejich firmu bude uveden v rejstříku serveru Náchodsko.

FÁZE PROJEKTU

duben 1998
 • rozhodnutí o vybudování oficiálního informačního systému Náchodska.
květen 1998
 • marketingové průzkumy rentability projektu, jednání s odborníky a experty v oborech historie, cestovního ruchu, turistiky a obchodu.
21.5. 1998
 • žádost o přidělení CZ domény NACHODSKO.
1.-10.6 1998
 • návrhy principu informačního systému, příprava grafického designu, sběr informací, konzultace s historiky a kronikáři jednotlivých měst a obcí.
4.6. 1998
 • oficiální přidělení CZ domény NACHODSKO.
11.-19.6. 1998
 • programování HTML kódů, výroba počítačové grafiky, třídění textových informací, schválení první verze designu.
20.-29.6. 1998
 • fáze interních alfa-testů, optimalizace kódu, překomprimování grafiky.
30.6.-8.7. 1998
 • fáze interních beta-testů, schválení definitivní struktury informačního systému.
13.7. 1998
 • umístění informačního systému na veřejně přístupný server s adresou HTTP:\\WWW.NACHODSKO.CZ.
13.7.-19.10. 1998
 • shromažďování dat od městských úřadů a ostatních organizací (muzea, knihovny, archívy), třídění a strukturalizace dat, jazykové a dějepisné korektury, jednání s komerčními i nekomerčními organizacemi o zapojení se do projektu, průběžné dolaďování systému.
9.10.-19.10. 1998
 • přepracování designu, optimalizace grafiky, sjednocení grafiky textových částí.
20.10.-31.10. 1998
 • moratorium přístupu do systému, zavádění dat do systému, testování funkčnosti a provázanosti jednotlivých podsystémů, příprava reklamní kampaně na uvedení systému.
1.11. 1998
 • oficiální zahájení provozu informačního serveru Náchodsko.