SPORT


TJ SPARTAK SPORTOVIŠTĚ NA SÍDLIŠTI
TJ SOKOL FOTBALOVÝ STADION
KOUPALIŠTĚ KLUZIŠTĚ

 

Sportovní kluby a organizace

TJ Spartak Police nad Metují

Tělovýchovná jednota Spartak Police nad Metují, jako občanské sdružení je v současné době vedle Sokola hlavním nositelem sportovní činnosti ve městě i v okolí.

Dlouholetá tradice jednotlivých sportů se i nadále rozvíjí v oddílech fotbalu, hokeje, lyžování, volejbalu, šachu a asociace sportu pro všechny. Nejrozšířenější kolektivní sporty jako jsou fotbal a hokej mají své zázemí ve skromném sportovním areálu, který zahrnuje sezónní kluziště, travnaté fotbalové hřiště s nízkou tribunou a šatnami pro hráče, tréningové škvárové hřiště a zahradní občerstvení.

Většina činností sportovních oddílů je závislá na dobrovolných pracovnících, tj. trenérech, cvičitelích a organizátorech. Přesto všechny oddíly dosahují dobrých sportovních výsledků, a to i v přípravě a péči o děti a mládež. Pevnou vůli, vytrvalost a přátelství získané ve sportovních oddílech si z nich děti odnášejí na celý život.

Mimo přímé sportovní činnosti, TJ Spartak provozuje turistickou ubytovnu, saunu, pořádá zábavy a podílí se na akcích organizovaných městem.

TJ Spartak společně s městem i místními školami spolupracuje na programech využívání volného času obyvatel i na řešení problematiky financování sportu. Zvláště oblast financování je bohužel v poslední době hlavní překážkou rozvoje dalších sportovních aktivit ve městě.

V plánu pro budoucnost je založení dalších oddílů např. plaveckého, tenisového a atletického.


TJ Sokol Police nad Metují

Tělocvično-hasičský spolek Sokol byl v Polici nad Metují založen v červenci roku 1868, již v roce 1887 se osamostatnil a jeho základna se rozrostla na 100 členů.

V roce 1909 byla zahájena stavba sokolovny, která byla dokončena a slavnostně otevřena župním sletem 3. července 1910.

Počátek druhé světové války a nástup socialismu ukončil éru sokolských tradic, secesní budova sokolovny byla polickým sokolům násilně odebrána a v následujících desetiletích necitlivě upravena. Zpět do rukou jednoty sokolské se dostala v zuboženém stavu až po roce 1989. Velkým úsilím členů se podařilo v průběhu několika let uvést celý objekt do provozuschopného stavu, včetně zavedení plynového vytápění a otevření sokolské restaurace.

Dnes Sokol čítá cca 250 členů a jeho činnost zahrnuje mimo tradičních družstev sokolské všestrannosti i družstva gymnastek, kalanetiky, kopané, floorbalu, karatistů a horolezců využívajících možnosti instalované umělé horolezecké stěny.

V  roce 1998 byli Sokolové spolupořadateli prvního ročníku Běhu Terryho Foxe a ani v oblasti společenského života ve městě nezůstávají stranou, pořádání tradičního sokolského plesu je vždy velkou společenskou událostí.

Adresa:
Sokolovna, Tyršova 339, PSČ: 549 54, Tel: 0447/945 45
 
Starostka TJ Sokol:
Dagmar Svobodová, Hvězdecká 16, PSČ: 549 54, Tel: 0447/965 53
 

Veřejná sportoviště

Koupaliště

Moderní sezónní plovárna se třemi bazény ve správě Technických služeb s.r.o.

Provozní doba:    
v sezóně 9,00 - 19,00 (v závislosti na počasí)
     
Telefon:  
Pokladna 0447/541 146
Technické služby s.r.o. 0447/541 149
   

Sportoviště na sídlišti

Veřejně přístupný areál se 100 m běžeckou tratí, doskočištěm, kruhem pro vrh koulí, basketbalovým košem, tenisovou zdí a hřišti pro míčové hry.


Fotbalový stadión

- travnatá hrací plocha se zázemím pro hráče a diváky ve správě TJ Spartak

- v blízkosti tréninkové škvárové hřiště

Přístup po dohodě s TJ Spartak.


Kluziště

– hokejová plocha s přírodním ledem, provoz závisí na počasí


 

ZPĚT NA ZAČÁTEK STRÁNKY